Read More...

Use "read more" for blocks and blog.

The shortening of the text to 200 characters.

On the page, hides the longer text (> 200 characters) in the "p" tag. Ignore other tags in the text. Example 2 on the "Sample codes" and "ReadMore-P" pages. Sample text..... Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu 'Sem príde text, sem príde text' sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať 'lorem ipsum', objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).


View and hide div content (used on all pages).

Smooth, responsive jQuery plugin for hiding and displaying long div with "Read More" and "Close" links. Read-more.js is easy to use with existing HTML. Supports custom "Read More" and "Close" names. Read-more.js works well in a responsive environment.


Show and hide content tags p, article, span, div and cite

Easy to view and hide content tags p, article, span, div and quote. Just define the class (class = "more") in the required tag and readmore-jq.js will take care of displaying and moving the longer text. See also Readmore-jq.


Failure is not an option

Many say exploration is part of our destiny, but it’s actually our duty to future generations.